Ενισχύοντας το Πνεύμα
Ναυτικής Ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο

Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο” ονομάζεται το τριετές πρόγραμμα που συντονίζει η HELMEPA με την υποστήριξη τoυ Lloyd’s Register Foundation (LRF). 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Εταιρικά Μέλη της HELMEPA, Lloyd’s Register και DYNAMARINe στην Ελλάδα καθώς και την αδελφή ένωση CYMEPA στην Κύπρο.

Διαβάστε το σχετικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του Lloyd’s Register Foundation (αγγλικά):

https://www.lrfoundation.org.uk/en/impact-stories/helmepa-safer-seafaring-in-the-mediterranean/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ