Διαδικτυακό Σεμινάριο της HELMEPA, “Safety First” για αξιωματικούς ΕΝ σε Ελλάδα και Κύπρο

 26 Μαίου, 2020

Μετά την αναστολή των σεμιναρίων της, στις αρχές Μαρτίου, λόγω της πανδημίας και ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για εξ αποστάσεως συνέχιση του επιμορφωτικού της έργου προς τα Μέλη της, η HELMEPA προχώρησε άμεσα στην προσαρμογή και διεξαγωγή των εθελοντικών της σεμιναρίων σε μορφή webinar.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το σεμινάριο με τίτλο “Safety First”, το οποίο εντάσσεται στο τριετές (2019-2022) πρόγραμμα “Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο”, που υλοποιεί η HELMEPA σε συνεργασία με τα Εταιρικά Μέλη Hellenic Lloyd’s και DYNAMARINe στην Ελλάδα καθώς και την αδελφή ένωση CYMEPA στην Κύπρο, με την ευγενική χρηματοδότηση του Βρετανικού κοινωφελούς οργανισμού Lloyd’s Register Foundation (LRF)*.

Το πρώτο “Safety First” webinar παρακολούθησαν σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) μεταξύ 19 και 21 Μαΐου περισσότεροι από 50 Αξιωματικοί ΕΝ και στελέχη εταιρειών Μελών της HELMEPA και της CYMEPA.

Οι Εισηγητές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, όπως μαρτυρεί και το πλήθος των ερωτήσεων που τους υποβλήθηκαν, με τις εξαιρετικές εισηγήσεις τους πάνω στα ακόλουθα θέματα:

  • Ασφάλεια βασισμένη στην ανθρώπινη συμπεριφορά και σχεδιασμός και ασφαλής διεξαγωγή παράλληλων εργασιών στο πλοίο (κ.κ. Δ. Σημάκης και Α. Θεοδώρου, Hellenic Lloyd’s S.A.),
  • Κατανοώντας την αξία της πρόληψης μέσα από το κόστος των ατυχημάτων (κα Δ. Ηλία, The Swedish Club Greece)
  • Ασφαλής διεξαγωγή εργασιών πρόσδεσης (κ. Ν. Πολυμέρης, Danaos Shipping Co. Ltd.)
  • Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και case studies από το χώρο της Αν. Μεσογείου (κ.κ. Κ. Μουτζουβής και Ι. Νικολάου, ΕΛΥΔΝΑ)
  • Ενίσχυση του πνεύματος ναυτικής ασφάλειας μέσα από την ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα (κ. Κ. Θηραίος, HELMEPA).

Το webinar, θα επαναληφθεί σύντομα ώστε να δωθεί η ευκαιρία και σε άλλους αξιωματικούς και στελέχη εταιρειών να το παρακολουθήσουν.


(*) Σημείωση: Το Lloyds Register Foundation (LRF), χρηματοδοτεί προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και έρευνας στους τομείς μεταφορών, επιστημών, μηχανικής, τεχνολογίας και ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο προς όφελος όλων. www.lrfoundation.org.uk/