Μαθαίνοντας από την ανάλυση περιστατικών | HELMEPA και Nautical Institute

13 Αυγούστου 2021

Η συμβολή της αναφοράς περιστατικών και «παρ’ ολίγον» περιστατικών (“near-miss”) στην ενίσχυση της ασφάλειας αναγνωρίζεται σε πολλές βιομηχανίες υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων και η ναυτιλία.

Ενώ οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν συμπεριλάβει εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς περιστατικών και “near-miss” στα Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης, υπάρχουν ελάχιστα κοινά συστήματα εθελοντικής αναφοράς λόγω ανεπαρκούς ή ακατάλληλης ανατροφοδότησης, περίπλοκων διαδικασιών αναφοράς και σημαντικής απόκλισης στον ορισμό περιστατικών και “near-miss”.

 

Η ανάγκη να ξεπεραστεί το πνεύμα κοινωνικής καταδίκης και απόρριψης (“blame culture”) αλλά και τα οφέλη της ευρείας διάχυσης χρήσιμων συμπερασμάτων (“lessons learned”) που προκύπτουν από την ανάλυση περιστατικών επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια του webinar “Safety First: Learning from Incidents” που συνδιοργανώθηκε (Ιούνιος 2021) από τη HELMEPA και το Ελληνικό Παράρτημα του Nautical Institute.

 

Εξειδικευμένοι ομιλητές από το Nautical Institute, το Lloyd’s Register και την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ) παρουσίασαν τις κύριες τάσεις στη ναυτική ασφάλεια και τα ευρήματα εθελοντικών συστημάτων αναφοράς όπως MARS και CHIRP Maritime, τους κινδύνους που προκύπτουν από την εκτέλεση ταυτόχρονων εργασιών στο πλοίο και συμπεράσματα (“lessons learned¨) πρόσφατων case studies.

 

Το webinar παρακολούθησαν 280 ναυτικοί διαφόρων εθνικοτήτων και στελέχη διαχειριστριών εταιρειών-μελών της HELMEPA και της CYMEPA, νηογνωμώνων, αξιωματικοί της Λιμενικού Σώματος και άλλοι που συμμετείχαν στα polls και διατύπωσαν πλήθος ερωτήσεων προς τους ομιλητές.

 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και για τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εθελοντικής αναφοράς περιστατικών VIRP της HELMEPA που έχει ως απώτερο στόχο να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την ενίσχυση του πνεύματος ναυτικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα. Για το σκοπό αυτό, θα αναληφθούν και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες και συνέργειες με εξειδικευμένους ναυτιλιακούς φορείς.

 

Το webinar ήταν μέρος του τριετούς προγράμματος «Ενισχύοντας το πνεύμα ναυτικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο» που υλοποιείται από τη HELMEPA σε συνεργασία με τα εταιρικά της μέλη Lloyd’s Register και DYNAMARINe στην Ελλάδα και τη CYMEPA στην Κύπρο, με την ευγενική υποστήριξη του Lloyd’s Register Foundation (LRF).