ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα σεμινάρια του προγράμματος, παρακαλούμε κατεβάστε (download) την αίτηση πατώντας την παρακάτω ΦΟΡΜΑ, συμπληρώστε την με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ λατινικούς χαρακτήρες και αφού την αποθηκεύσετε (save) πάνω στην επιφάνεια εργασίας σας, θα πρέπει να την επισυνάψετε στο e-mail: info@staysafeatsea.gr