ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αλιευτικων σκάφων

Ένα ατύχημα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο σε εσάς τους ίδιους αλλά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, η απώλεια ενός προσώπου συνιστά τραγικό γεγονός για την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ οι τραυματισμοί μπορεί να επιφέρουν ανικανότητα για εργασία και να δημιουργήσουν πολλά οικονομικά ή/και ψυχολογικά προβλήματα σε εσάς και τους ανθρώπους σας.

Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πλήρως τις επιπτώσεις ενός ατυχήματος και ειδικά θανατηφόρου, σε όλους τους εμπλεκόμενους, εάν δεν το ζήσει προσωπικά. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσετε νοοτροπία ασφάλειας, να λειτουργείτε προληπτικά και οι ασφαλείς πρακτικές να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς σας.