ΑΛΙΕΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
https://www.fishsafety.org/

ΕΝΑΛΕΙΑ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
https://enaleia.com/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
https://peea.com.gr/

Υ.Α.Α. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
http://www.alieia.minagric.gr/