ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
https://www.noa.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
http://www.emy.gr

ΜΕΤΕΟ
https://www.meteo.gr/

ΡΟΗ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
https://www.meteo.gr/anemologio.cfm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
http://www.poseidon.hcmr.gr/weather_forecast_gr.php?area_id=gr

NASA/ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
https://www.nasa.gov/specials/sea-level-rise-2020/