Κυβερνήτης Μηχανοκίνητου Σκάφους

 • Λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σκάφους με καύσιμα
 • Προσέχουμε την ποιότητα των καυσίμων που αγοράζουμε. Συνιστάται η αγορά καυσίμων από σταθερό προμηθευτή που γνωρίζουμε την ποιότητα των καυσίμων που μας προμηθεύει.
 • Προμηθευόμαστε περισσότερα καύσιμα από όσα υπολογίζουμε ότι θα μας χρειαστούν στο ταξίδι που έχουμε σχεδιάσει. Τα παραπάνω καύσιμα μπορεί να μας χρειαστούν για να πάμε σε άλλο καλύτερο σημείο πρόσδεσης ή για επιπλέον μανούβρες στο λιμάνι προορισμού ή να καλύψουμε τυχόν μεγαλύτερη κατανάλωση του σκάφους που θα προκύψει από φουρτουνιασμένη θάλασσα.
 • Λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για τυχόν διαρροές καυσίμου κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σκάφους με καύσιμα.
 • Έχουμε σε άριστη κατάσταση όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα προστασίας των επιβαινόντων στο σκάφος όπως σωσίβια, life raft – όπου αυτό απαιτείται – φαρμακείο κ.α.
 • Επιμελούμαστε την άριστη λειτουργία του VHF και εκπαιδευόμαστε για τη σωστή χρήση του με τις Λιμενικές Αρχές ή τρίτους, ειδικά σε περίπτωση κινδύνου.
 • Δεν κάνουμε ποτέ χρήση αλκοόλ όταν είμαστε στο σκάφος έχοντας τον ρόλο του Κυβερνήτη, καθώς οι αισθήσεις μας αλλά και τα αντανακλαστικά μας απαιτούνται να βρίσκονται στο 100%.
 • Μελετάμε σχολαστικά τον καιρό που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το ταξίδι μας αλλά και τον καιρό για τα σημεία κατάπλου και ποτέ δεν απαξιώνουμε ή υποβαθμίζουμε τις προβλέψεις που υπάρχουν.
 • Σχεδιάζουμε όλες τις προβλεπόμενες επισκευές των μηχανών αλλά και την ετήσια συντήρηση όλων των εξαρτημάτων του σκάφους όπως μπαταρίες, εργάτης άγκυρας κ.α. έγκαιρα, σωστά και από επαγγελματίες ώστε να εκμηδενίσουμε τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.
 • Καθαρίζουμε σχολαστικά ή αντικαθιστούμε τις τρόμπες στις σεντίνες και στο μηχανοστάσιο ώστε να λειτουργούν σωστά και απρόσκοπτα όταν τις χρειαζόμαστε.
 • Κρατάμε το μηχανοστάσιο σε άριστη κατάσταση και πολύ καθαρό. Η παραμικρή εστία από λάδια ή κατάλοιπα πετρελαιοειδών μπορεί να γίνει ξαφνικά μία ανεξέλεγκτη φωτιά.
 • Διατηρούμε σωστό και επαρκή φωτισμό στο μηχανοστάσιο για να μπορούμε να βλέπουμε κάθε τι σε περίπτωση που χρειαστεί να το επισκεφτούμε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.
 • Κρατάμε μακριά από το μηχανοστάσιο τους επισκέπτες- επιβάτες του πλοίου. Είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουν καμία δουλειά να πάνε.
 • Μαζεύουμε σε ανεξάρτητους κάδους τα διαφόρων τύπων απόβλητα της μηχανής όπως λάδια ή σεντινόνερα και επιμελούμαστε τη σωστή αποθήκευση των σκουπιδιών που δημιουργούνται από το πλήρωμα ή την κουζίνα και όταν δέσουμε σε κάποιο λιμάνι τα απορρίπτουμε στους ανάλογους κάδους.
 • Κάνουμε σωστή εφαρμογή των κανόνων ναυσιπλοΐας, τόσο μέσα στα λιμάνια όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Προσέχουμε ιδιαίτερα τα βάθη στα σημεία που αγκυροβολούμε καθώς και την κατάσταση στον βυθό, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή αγκυροβολία και τη σταθεροποίηση του σκάφους μας.
 • Δεν αγκυροβολούμε ποτέ κοντά σε άλλα σκάφη, όσο και αν θέλουμε να μείνουμε για μπάνιο ή διανυκτέρευση στον ειδυλλιακό κόλπο που βρήκαμε αλλά είναι ήδη ασφυκτικά γεμάτος με άλλα σκάφη.
 • Μελετάμε σχολαστικά στους τυπωμένους χάρτες που προβλέπεται να έχουμε μέσα στο σκάφος τη διαδρομή του ταξιδιού που σχεδιάζουμε να κάνουμε και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν ξέρες ή αβαθή που βρίσκονται πάνω στην πορεία μας. Το GPS, θα μας οδηγήσει αλλά σίγουρα δεν πρέπει να είναι το μοναδικό ναυτικό βοήθημα μας όσο ταξιδεύουμε. Έχει αποδειχτεί ότι πολλά ατυχήματα έχουν γίνει διότι οι Κυβερνήτες βασίστηκαν αποκλειστικά στα στοιχεία και τις πληροφορίες του GPS.
 • Ρυθμίζουμε ανάλογα την ταχύτητα του σκάφους μας κατά την έξοδο και είσοδο στα λιμάνια αλλά και κατά την είσοδο σε κολπίσκους όπου μπορεί να υπάρχουν αγκυροβολημένα σκάφη ή κολυμβητές που απολαμβάνουν τη θάλασσα ή και τυχόν άλλα σκάφη που προσπαθούν να αγκυροβολήσουν.
 • Κάνουμε πολύ λελογισμένη και προσεκτική χρήση των παιχνιδιών θαλάσσης που έχουμε πάνω στο σκάφος μας ( φουσκωτά, SUP, JetSki κ.α ) και πριν την χρήση τους συνιστάται μία μικρή εκπαίδευση και στα μέλη του πληρώματος ή τους ανθρώπους που θα τα χρησιμοποιήσουν, ώστε να μην υπάρξουν τυχόν προβλήματα.
 • Επιβάλουμε την χρήση ατομικού σωσιβίου στους χρήστες όλων των παιχνιδιών θαλάσσης ανεξάρτητα ηλικίας και γνώσεων τους.
 • Τοποθετούμε σε εμφανή σημεία του σκάφους φακούς που να λειτουργούν σωστά.
 • Έχουμε πάντα ένα σετ κιάλια που να λειτουργούν σωστά, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε μακριά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κυρίως για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα ή ξέρες που βρίσκονται στην πορεία μας.