Παρακολουθηση - Μετρηση Επιδρασης

Εκτιμάται ότι η επίδραση του προγράμματος στις ναυτιλιακές κοινότητες της Ελλάδας και της Κύπρου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

  • Ενίσχυση του πνεύματος ασφάλειας σε 1.000 ναυτικούς και στελέχη 60 διαχειριστριών εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο.
  • Αυξημένη δυνατότητα να εκτελούν με ασφάλεια τις θαλάσσιες δραστηριότητες τους 500 αλιείς και πληρώματα σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρισμού σε παράκτιες κοινότητες Ελλάδας και Κύπρου, λειτουργώντας και ως Πρεσβευτές της HELMEPA για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.
  • Βελτιωμένη αντίληψη για τη σημασία της ασφάλειας στη θάλασσα σε 200.000 επαγγελματίες και κατοίκους παράκτιων κοινοτήτων, που εμπλέκονται σε θαλάσσιες δραστηριότητες, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Για τη μέτρηση της επίδρασης του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες:

  • Παρακολούθηση ναυτικών ατυχημάτων και περιστατικών σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και ελλείψεων/κρατήσεων σε θέματα ασφάλειας των πλοίων σε λιμάνια.
  • Συμμετοχή διαχειριστριών εταιρειών και ιδιωτών αλιέων, ιστιοπλόων κ.ά. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα VIRP.
  • Έρευνα ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε σεμινάρια και ημερίδες για την άμεση επίδραση μετά την παρακολούθηση αλλά και μετά από μερικούς μήνες.
  • Συμμετοχή φορέων και ιδιωτών ως «Πρεσβευτές Ασφάλειας».
  • Προβολή δράσεων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε Ελλάδα και Κύπρο.