Σεμινάρια Προσομοιωτή

Διήμερο Σεμινάριο Προσομοίωσης “Real Incidents’ Simulation and Root Cause Analysis” 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού εταιρειών-Μελών της HELMEPA και περιλαμβάνει την προσομοίωση και ανάλυση πραγματικών περιστατικών ασφάλειας από αναφορές αναγνωρισμένων οργανισμών όπως Maritime Accidents Information Bureau – MAIB και CHIRP Maritime.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο τoυ Σεμιναρίου και ημερομηνίες διεξαγωγής μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Τριήμερο Σεμινάριο Προσομοίωσης “Advanced Ship-Handling and Navigational Safety”  

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού εταιρειών-Μελών της HELMEPA και περιλαμβάνει θέματα χειρισμού και ασφαλούς πλοήγησης πλοίου υπό δυσμενείς συνθήκες, διαδικασίες πρόσδεσης/αγκυροβόλησης κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και ημερομηνίες διεξαγωγής τoυ Σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όλα τα Σεμινάρια του προγράμματος πραγματοποιούνται στον Προσομοιωτή Γέφυρας “NAUTIS Full Mission Bridge Simulator” της HELMEPA στην Αθήνα.