Σεμινάριο "Safety First"

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού και στελέχη διαχειριστριών εταιρειών-Μελών της HELMEPA και της CYMEPA. Περιλαμβάνει θέματα όπως αντιμετώπιση παραγόντων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα και συνδέονται με την ασφάλεια στη θάλασσα, κατανόηση του κόστους των ατυχημάτων σε ανθρώπινο/οικονομικό/περιβαλλοντικό επίπεδο, ασφαλείς εργασίες πρόσδεσης, συμπεράσματα από τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και ασφαλής σχεδιασμός των εργασιών στο πλοίο.

Διήμερα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πιστοποιημένο από το DNV-GL «Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA για Πρόληψη Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση» στην Αθήνα και μονοήμερα σεμινάρια στην Κύπρο, σε συνεργασία με τη CYMEPA.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Σεμιναρίου “Safety First” μπορείτε να βρείτε εδώ. Το πρώτα διήμερο Σεμινάριο πραγματοποιήθηκαν στις αρχές 2020 στην Αθήνα. Έκτοτε, λόγω της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, ως τριήμερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής και η διαδικασία εγγραφής στα Σεμινάρια “Safety First” ανακοινώνονται στο website της HELMEPA και τη σελίδα Facebook HELMEPA Maritime.