ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των ναυτικών ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα σε Ελλάδα, Κύπρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο μέσω της ενίσχυσης του πνεύματος ναυτικής ασφάλειας των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων επαγγελματιών της θάλασσας, όπως αλιείς, κυβερνήτες και πληρώματα σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρισμού, αλλά και όλων όσοι απολαμβάνουν την θάλασσα για την αναψυχή τους.

Γιατί υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του πνεύματος ναυτικής ασφάλειας στη θάλασσα;

  • Καθώς η ναυτιλία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους είναι κρίσιμης σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.
  • Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, το ανθρώπινο λάθος σε ποσοστό 75% – 96% παραμένει η κύρια αιτία των περισσότερων ατυχημάτων και περιστατικών (Allianz Safety & Shipping review 2018).
  • Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ένα από τα παγκόσμια “hotspots” όπου καταγράφηκαν τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα και περιστατικά την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία τoυ Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
2008-2017 Review

Κατανομή θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα
2011-2017 (EMSA, 2018)

  • Oι αναφορές θαλάσσιων ατυχημάτων και άλλων περιστατικών όπου εμπλέκονται εμπορικά πλοία, αλιευτικά και σκάφη όλων των τύπων αυξάνονται σταθερά από το 2013 σε Ελλάδα και Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ) και της Eπιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων της Κύπρου (MAIC), αντίστοιχα.

 

aim-incidents-2013-2019

Αριθμός θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στην Ελλάδα, 2013-2019
Πηγή: Hellenic Bureau for Marine Casualties and Incidents Report, 2019

NaftikaAtiximata2014-2019

Αριθμός ναυτικών ατυχημάτων στην Κύπρο, 2014-2019
Πηγή: Marine Accidents and Incidents Investigation of Cyprus, 2020