ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
https://www.ynanp.gr/el/

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
http://www.hcg.gr/

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΗΠΑ
https://www.uscg.mil/

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΝΑΔΑ
https://www.ccg-gcc.gc.ca/index-eng.html

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
https://coastguard.com.au/

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://nee.gr/

ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
https://greek-marinas.gr/el/

ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
http://www.epest.gr/

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛIAΣ ΚΥΠΡΟΥ
https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/home/home?openform

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (MAIC)
http://www.maic.gov.cy/mcw/dms/maic/maic.nsf/index_en/index_en?opendocument

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (CYMEPA)
http://www.cymepa.org.cy/el/page/home

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
https://csc-cy.org/

NAYTΙΛΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
http://www.marinem.org/