ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων ‘παρ΄ ολίγον’ περιστατικών (near miss) και συμβάντων για διαχειρίστριες εταιρείες-Μέλη της HELMEPA και της CYMEPA, ναυτικούς και πληρώματα σκαφών όλων των τύπων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας VIRP – Voluntary Incident Reporting Platform.
  • Δώδεκα (12) διήμερα Σεμινάρια “Safety First” για ναυτικούς και στελέχη εταιρειών στην Ελλάδα στο Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA και τέσσερα (4) στην Κύπρο.
  • Είκοσι πέντε (25) διήμερα Σεμινάρια “Real Incidents’ Simulation & Root Cause Analysis” και τριάντα δυο (32) τριήμερα Σεμινάρια “ΒRM Refresh – Advanced Ship Handling & Navigational Safety” στον Προσομοιωτή Γέφυρας του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA.
  • Επτά (7) ημερίδες για την ασφάλεια στη θάλασσα σε παράκτιες πόλεις της Ελλάδας και τρείς (3) στην Κύπρο για πληρώματα αλιευτικών πλοίων, σκαφών αναψυχής, ιστιοπλόους και όσους άλλους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.
  • Σεμινάρια εξ αποστάσεως μάθησης “e-learning” για ναυτικούς και στελέχη διαχειριστριών εταιρειών, αλιείς και πληρώματα σκαφών αναψυχής.
  • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στη θάλασσα όλων των εμπλεκομένων σε Ελλάδα και Κύπρο.